Mijn winkelwagen

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Anglais Francais Néerlandais

Répamine heet u welkom  | 

Garantievoorwaarden

De klachten met betrekking tot de kwalitiet of de conformiteit van de geleverde goederen, zullen niet in overweging genomen worden indien deze verwittigd zijn per aangetekende zending binnen de acht dagen volgend op de levering van de goederen.

De klachten voor verborgen fout moeten ons meegedeeld worden per aangetekende zending in de maand van vaststelling van de gemelde fout en dit in een termijn van ten minste zes maanden volgend op de levering van de goederen.

De klachten dienen verduidelijkt worden en moeten ons uitnodigen de fouten vast te komen stellen.

De terugzending van goederen kunnen slechts geschieden mits goedkeuren van de verkoper.

Indien de klacht gegrond is en plaatsvinddt binnen de bovenvermelde termijn, zal de garantie van onze fabrikanten-leveranciers van toepassing zijn gedurende zes maanden volgend op de levering van de goederen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en omvat, indien de geleverde goederen fouten bevatten, verbinden wij ons ertoe alle als defect erkende onderdelen, na controle, gratis te vervangen.

In elk geval is onze verantwoordelijkheid beperkt aan de gefactureerde waarde van de geleverde goederen en kunnen in geen enkel geval aanleiding zijn tot het betalen van schadevergoedingen en intresten.

Arbeidersuren, verplaatsing, zijn inbegrepen. Volgend op internationale gewoonten en gebruiken, is de garantie niet van toepassing op elektrische onderdelen. Deze garantie is niet van toepassing op normale slijtage van onderdelen of defect of veroudering als gevolg van het verkeerd of incompetent gebruik, besturen of onderhoud. De garantie vervalt bij het voorvallen van één van deze dingen, of indien het geleverde materiaal  reparaties of wijzigingen heeft ondergaan door personen anders dan hen die verbonden zijn met onze firma door middel van een werkcontrract.

Bij een garantieclaim, mag geen enkele betaling van goederen of geleverde prestatie in geen geval te laat zijn.

Even geduld...